دستورالعمل نمونه گیری برای انجام آزمایش بعد از نزدیکی

کلیات این ­­آزمایش برای بررسی وضعیت اسپرم در موکوس سرویکال و برای بررسی علل ناباروری انجام می­شود. توصیه‌‌‌‌‌های قابل ارایه به بیماران زمان مساعد توصیه شده برای انجام این آزمایش بین روزهای ۱۱ الی ۱۶ بعد از شروع قاعدگی می­باشد. مگر آنکه طبق دستور پزشک معالج آزمایش در روزهای دیگری انجام شود. سه­ روز قبل…

PCT و پروکلسی تونین

پروکلسیتونین پروپپتید کلسی تونینی است که از نظر هورمونی غیر فعال می‌باشد و ۱۲/۶ کیلو دالتون وزن دارد. به دلیل اینکه در افراد با وضعیت متابولیک طبیعی PCT تجزیه می‌شود، بنابراین این مولکول در مقادیرغیرقابل شناسایی (l<0/1ng/ml) در سرم افراد سالم حضور دارد. در عفونت شدید باکتریایی قارچی و انگلی و نیز در موارد سپتیک، مقادیر…