تست ادراری PCA3

تست ادراری PCA3 بر خلاف PSA که توسط بافت پروستات در بیماری‌های پروستات مثل التهاب‌ها و بزرگی خوش‌خیم پروستات و سرطان پروستات افزایش می یابد، تنها در سرطان پروستات افزایش یافته و یک تست ژنتیکی تشخیصی است. با استفاده از این Gen-Probe می‌توان در تشخیص زودرس سرطان پروستات موفق‌تر عمل کرد. این تست جایگزین بیوپسی…