زندگی با دیابت

تشخیص دیابت : دیابت می تواند با ترس و خبر های دپرس کننده برای بیشتر مردم باشد و اگر در فامیل شما فرد دیابتی وجود داشته باشد شما ممکن است خبرهای خوب نشنوید و از عوارض آن مانند مشکلات چشمی – نارسایی کلیه – مشکلات قلبی و قطع عضو با خبر باشید عوارض دیابت می…