میاستنی گراو Miastenia Gravis

این‌ اختلال‌ معمولاً عضلات‌ اطراف‌ چشم‌، دهان‌ و گلو، و انتهای‌ اندام‌ها را درگیر می‌سازد. این‌ بیماری‌ نوجوانان‌ و بزرگسالان‌ جوان‌ از هر دو جنس‌ را مبتلا می‌سازد ولی‌ در خانم‌ها شایع‌تر است‌. علایم‌ شایع‌ افتادگی‌ پلک‌ها دوبینی‌ به‌ هم‌ خوردن‌ حالت‌ طبیعی‌ چهره‌ اختلال‌ در بلع‌ ضعف‌ اندام‌های‌ فوقانی‌ و تحتانی‌اختلال‌ در تکلم‌ واضح‌…