ارتباط HLA و بیماری ها

نقش MHC در سیستم ایمنی بدن عبارتست از : قدرت ایجاد پاسخ های ایمنی و کنترل سطوح آنتی بادی دخالت در ایجاد مقاومت یا استعداد ابتلاء به بیماری های عفونی تأثیر در مقاومت یا استعداد ابتلاء به بیماری ها ی خود ایمن یا حساسیت ها در مورد ارتباط بیماری ها  با مولکول های MHC خاص…

تنظیم بیان مولکول های کمپلکس اصلی سازگاری بافتی

مولکول های MHC کلاس یک بر روی غشای تمامی سلول های هسته دار بدن بجز سلول های اسپرم و سلول های تروفوبلاستیک جفت بارز می شوند . اما در شرایط طبیعی مولکول های MHC کلاس دو بطور عمده بر روی سلول های عرضه کننده آنتی ژن برزو می یابند . انتشار انواع مولکول های MHC…

سازمان ژنومی کمپلکس اصلی سازگاری نسجی mhc

مجموعه ژنی MHC بزرگترین، پیچیده ترین و پلی مورف ترین مجموعه ژنی در انسان است بطوری که بیش از صد لوکوس ژنی مجزا در آن وجود دارد . در انسان کمپلکس ژنی MHC بر روی بازوی کوتاه کروموزوم شماره ۶ واقع شده و قطعه ای در حدود ۳۵۰۰ کیلو باز را اشغال کرده است ….

ویژگیهای اتصال پپتید به MHC

مولکول های MHC ویژگی زیادی برای اتصال به پپتید ندارند و اتصال MHC به پپتیدها چندان دقیق و اختصاصی نیست و از تنوع زیادی برخوردار نمی باشد و دقت در شناسایی آنتی ژن عمدتاً بر عهده گیرنده های آنتی ژنی لنفوسیت های T می باشد . هر پپتــید آنتی ژنی برای آنکه بتواند پاسخ ایمنی…

خصوصیات کلی مولکول های کمپلکس اصلی سازگاری نسجی mhc

  ساختمان مولکولی MHC کلاس I و II توسط روش کریستالوگرافی اشعه x مشخص شده و هر مولکول MHC بر اساس ساختمان اول پروتئین ها به چهار ناحیه تقسیم می شود . ناحیه اتصال به پپتید آنتی ژنی ( ناحیه شیار ناودان ، Cleft) یا انتهای آمینی ناحیه شبه ایمونوگلبولینی (Ig-like region) ناحیه درون غشایی…

سیستم اصلی سازگاری نسجی “MHC”

وظیفه اصلی سیستم ایمنی تفریق و تمایز خود از بیگانه است و بایستی با مکانیسم ها و روشهای خاصی به این منظور دسترسی پیدا کند و در این راستا وجود علائم ، کدها و مولکول های بخصوصی بر سطح سلول ها و بافت های خودی مورد نیاز است که بوسیله آن سلول ها و بافت…

تست HLA Typing

بر روی سلولهای هسته دار بدن هر شخص، مولکولهای خاصی وجود دارد که در پاسخ ایمنی نقش دارند. گروه بخصوصی از این مولکوولها (آنتی ژن ها) در بین افراد مختلف یک جامعه تفاوت زیادی دارند و می توانند باعث شناسایی سلول های خودی از غیر خودی گردند. تفاوت در این مولکولها در خویشاوندان نزدیک کمتر…