تاریخچه و ویژگی های اساسی پاسخ های ایمنی

واژه ایمنی از کلمه لاتین(Immunitas) به معنی مصونیت سیاسی و اجتماعی گرفته شده که در روم باستان به سناتور های رومی در دوره نمایندگی آنها عطا می شد و از زمانهای بسیار قدیم کلمه ایمنی را برای مصونیت از ابتلا به  بیماری های مختلف بخصوص بیماریهای عفونی به کار می بردند. همچنین واژه(Immunis) نیز به…