خواص بیولوژیک قطعه Fc مولکول های ایمونوگلبولین

بسیاری از اعمال مولکول های آنتی بادی از طریق قطعه Fc صورت می گیرد ، بنابراین هر ایزوتیپ یا کلاس بخصوصی از آنتی بادی ها دارای فعالیت ویژه ای می باشد. سلول های B می توانند ایزوتیپ زنجیره سنگین را عوض کنند [۱] در حالی که نواحی Fab که مکمل آنتی ژن است دست نخورده…

ایمنولوژی چیست؟

ایمنولوژی شاخه ای از علم پزشکی است که به مطالعه ی دستگاه ایمنی بدن می پردازد. به مجموعه ی بافت ها، سلول ها و مولکول هایی که مسئول محافظت از بدن در برابر عفونت ها و بیماری ها هستند دستگاه ایمنی گفته می شود. دستگاه ایمنی بدن ما وظیفه مبارزه با عفونت ها، همچون باکتری…