آنتی‌بادی علیه ترانس گلوتامنیاز بافتی،TTG IgA

آنتروپاتی حساس به گلوتن یا بیماری سلیاک یک وضعیت مزمن است که کودکان یا افراد بزرگسالی را که از نظر ژنتیکی آسیب‌پذیر هستند تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم توانایی هضم گلوتن در این افراد منجر به التهاب مزمن و آسیب موکوس روده کوچک می‌گردد و نیز با صاف شدن اپیتلیوم روده همراه است. این بیماری…

ایمنولوژی چیست؟

ایمنولوژی شاخه ای از علم پزشکی است که به مطالعه ی دستگاه ایمنی بدن می پردازد. به مجموعه ی بافت ها، سلول ها و مولکول هایی که مسئول محافظت از بدن در برابر عفونت ها و بیماری ها هستند دستگاه ایمنی گفته می شود. دستگاه ایمنی بدن ما وظیفه مبارزه با عفونت ها، همچون باکتری…