ارتباط HLA و بیماری ها

نقش MHC در سیستم ایمنی بدن عبارتست از : قدرت ایجاد پاسخ های ایمنی و کنترل سطوح آنتی بادی دخالت در ایجاد مقاومت یا استعداد ابتلاء به بیماری های عفونی تأثیر در مقاومت یا استعداد ابتلاء به بیماری ها ی خود ایمن یا حساسیت ها در مورد ارتباط بیماری ها  با مولکول های MHC خاص…

سازمان ژنومی کمپلکس اصلی سازگاری نسجی mhc

مجموعه ژنی MHC بزرگترین، پیچیده ترین و پلی مورف ترین مجموعه ژنی در انسان است بطوری که بیش از صد لوکوس ژنی مجزا در آن وجود دارد . در انسان کمپلکس ژنی MHC بر روی بازوی کوتاه کروموزوم شماره ۶ واقع شده و قطعه ای در حدود ۳۵۰۰ کیلو باز را اشغال کرده است ….