ایمنی زائی ، ایمونوژن ها وخصوصیات آنتی ژنی

ایمونو ژنسیتی [۱] خاصیتی از ماده است که بر اثر تزریق آن ماده به حیوان ، پاسخ ایمنی (هومورال ، سلولی و هردو ) ایجاد می شود . یعنی ایمونوژنسیتی توانائی یک ماده برای ایجاد پاسخ های ایمنی است و به چنین موادی ایمنی زا (ایمونوژن ) نیز می گویند و اصطلاح قدیمی تر آنتی…