کاهش تراکم استخوان

نشانگرهای ژنتیکی کاهش تراکم استخوان در بیماران مبتلا به فیبروز کیستی   در سال های اخیر متوسط عمر بیماران  مبتلا به فیبروز کیستی افزایش چشمگیری داشته است که به دنبال آن علائم غیر ریوی مانند ناراحتی کبدی، دیابت و عقیمی مردان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و باعث شده بیماران برای این علائم به…