مواد مخدر جدید که مردم را به زامبی مبدل میکند

خطرناکترین ماده مخدر روانگران جدید توهم زا  به نام فلاککا  یا “پی وی پی “در فلوریدا امریکا رایج شد فلاککا یا پی وی پی Flakka یا PVP ماده مخدر روانگردان جدید فلاککا  از مواد روانگردان جدید یا ان پی اس است که قیمتی نازل دارد و فرمول ان کمی  مشابه با مخدر نمک حمام است…