استرادیول – estradiol

استرادیول (استرادیول ۱۷B و E2) قویترین استروژن ترشح شده توسط تخمدان است و عمدتاً در گردش خون به گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی (SHBG) اتصال دارد. هرچند که تولید اولیه این هورمون در تخمدان انجام می‌شود، در قشرغده آدرنال و در بارداری توسط جفت نیز تولید می‌گردد. در مردان منبع اصلی تولید هورمون بیضه…