مولتیپل اسکلروز MS

اسکلروز مولتیپل(MS)، که در انگلیسی disseminated sclerosis و در فرانسوی  sclerose enplaques نامیده می شود، در بین آسیب پذیرترین بیماریهای عصبی است و از نظر دوره بیماری (مزمن بودن)، شیوع و تمایل آن برای حمله کردن به بالغین از مهمترین بیماریها است. شروع این بیماری معمولا در مرحله سوم یا چهارم زندگی است و تقریبا…