کشف قارچی مرگبار در بیمارستان ها

کشف قارچی مرگبار در بیمارستان ها با خاصیت مقاومت چندگانه ی دارویی و آنتی بیوتیکی یک نوع قارچ کشنده به نام Candida auris در بیمارستان ها کشف شده است که نسبت به تمام داروهای آنتی بیوتیکی مقاوم می باشد. در سال ۲۰۰۹ این قارچ در ۹ کشور از جمله ایالات متحده موجب عفونت تهاجمی شده…