همه چیز در مورد آمیلاز

آمیلاز (دیاستاز) یا ۱ و ۲- α- D- گلوکانوهیدرولاز (EC 3.2.1.1 ) که از جمله آنزیم‌های هیدولاز محسوب می‌شود، پیوندهای آلفا ۱و۴ پلی‌ساکاریدهایی مانند گلیکوژن و نشاسته را می‌شکند و آن را به مالتوز تبدیل می‌کند. آمیلاز در پانکراس برون‌ریز و غده‌های پاروتید ساخته می‌شود. آمیلاز بر دو نوع است: ۱) آلفا آمیلاز یا اندو…