هر میکروبی می‏تواند در یخ جامد زنده بماند

میکروب‌های گرفتار شده در بلورهای یخ می‌توانند برای بیش از ۱۰۰  هزار سال زیر ۳ کیلومتر برف زنده بمانند. این یافته از این نظریه پشتیبانی می‌کند که شاید زندگی در دور دست‌ها در جهان‌های یخی سامانه‌ی خورشیدی ما وجود داشته باشد. باکتری‌های زنده در نمونه‌های برداشت‌ شده از ژرفای ۴ کیلومتری جنوبگان پیدا شده‌اند، گرچه…