واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی

ویروس پاپیلومای انسانی یا همان اچ پی وی عامل زگیل های پوستی و تناسلی است. این ویروس تعداد زیادی از افراد جامعه را درگیر کرده است و به شدت مسری و قابل انتقال است روش انتقال ویروس به راحتی از طریق تماس جنسی و غیر جنسی با فرد مبتلا منتقل میشود. در نظر داشته باشید…