استرپتوکوک پنومونیه و واکسن کونژوگه پنوموکوک

  استرپتوکوک پنومونیه S.P اولین بار در سال ۱۸۸۱ توسط لویی پاستور کشف شد. یک میکروارگانیسم گرم مثبت است که دارای ۹۰ نوع سروتایپ می باشد و کپسول پلی ساکاریدی آن دارای ویرولانس و زهرآگینی شدیدی است که آنتی بادی مخصوص آن می تواند انسان را در مقابل بیماری مصون نماید. در سال ۲۰۰۰ میلادی…