روش انجام وسترن بلات(Western blot) (توضیح کامل تئوری و مراحل عملی)و رفع اشکالات

تکنیک بلاتینگ در این تکنیک باندهای پروتئینی از ژل به غشایی ماننده نیتروسلولز که قابلیت اتصال و تثبیت پروتئین ها را دارد، منتقل می شوند. در عمل بلاتینگ مولکول­های پروتئین از زمینه ژل خارج می شوند و در سطح غشا در همان موقعیت قرار می گیرند. از این رو به سادگی و با مقدار کمتری…

ساختمان سلولی و بافت های بدن انسان

اندامهای بدن اساس ساختمان بدن از سلول­ها تشکیل شده که در انواع مشابه، بافتهای مختلف را می­سازند. هر یک از این بافت­ها، واحد مستقلی با فعالیت­های فیزیولوژیکی خاص هستند، که با هماهنگی یکدیگر عمل مشترکی داشته و مجموعه کارکرد بدن را در سطوح مختلف، متعادل می­سازند. هوموستاز حالت محرکه یک نواخت بدن در برقراری سلامت…

روش انجام کلونینگ با جزئیات کامل+ فیلم

  فهرست مطالب همسانه سازی ژن.. ۱ ۱-۱- تاریخچه همسانه‌سازی ژن.. ۱ ۱-۲- ابزارهای کار مهندسی ژنتیک… ۲ ۱-۳- آنزیم‌های مورد استفاده ۳ ۱-۴- تکنیک‌های مورد استفاده در همسانه‌سازی.. ۹ ۱-۵- ناقلین همسانه‌سازی.. ۹ ۱-۶- میزبان‌ها ۱۴ ۱-۷- تراریختی Transformation.. 16 ۱-۸- غربالگری α-complementation.. 16 ۱-۹- استخراج پلاسمید و تعیین تعداد نسخه های آن.. ۲۱…

مهندسی ژنتیک و کاربرد های آن

تاریخچه مراحل مهندسی ژنتیک سیستمهای کلون کردن ژن مراحل کلون کردن ژن حاملهای کلون (Cloning Vector) پلاسمیدها باکتریوفاژها (ویروس باکتری) کازمیدها (Cosmids) فاسمیدها انتخاب میزبان مناسب روشهای وارد کردن حاملها به داخل میزبان ویروسها و باکتریوفاژها انتخاب کلونهای تغییر یافته شاخصهای انتخابی موجود بر روی حاملها مقاومت به آنتی بیوتیکها نیازهای متابولیزمی حاملهای بیان ژن…