تفسیر آزمایش آلکالن فسفاتاز (ALP)

آزمایش آلکالن فسفاتاز : آلکالن فسفاتاز از کبد، استخوان، روده و کلیه تولید می شود. یکی از معیارهای آزمایشگاهی است که برای سنجش آسیب کبدی از آن استفاده می شود. به طور کلی دو طرح برای آسیب کبد مطرح می شود. یکی از نوع آسیب سلول کبدی و دیگری آسیب از نوع کلستاتیک ( آسیب…

تفسیر آزمایش ACTH

اندازه گیری هورمون آدرنو کورتیکوتروپیک : هورمون ACTH از هیپوفیز قدامی ترشح می شود و بر روی  بخش قشری غده ی فوق کلیوی اثر مثبت دارد.   این هورمون باعث افزایش ترشح کورتیزول و آلدوسترون می شود. لذا از آن برای بررسی اختلالات این دو هورمون استفاده می شود.  کورتیزول در پاسخ به استرس  ترشح می شود…

نحو انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه های مدفوع

  معمولاً آزمایش میکروسکوپی نمونه های مدفوع متشکل از سه مرحله جداگانه شامل : تهیه گسترش مستقیم ۲- روشهای تغلیظ نمونه ۳- روشهای رنگ آمیزی دائمی می باشد   الف- تهیه گسترش مستقیم(مرطوب) گسترش مستقیم را می توان در کوتاهترین مدت و با حداقل امکانات تهیه نمود. در صورت مثبت بودن آنها از نظر وجود…

فلبوتومی چیست؟ نکات خونگیری

مقدمه حرفه تهیه خون ازرگ بیماربه منظورانجام آزمایش­های،پزشکی در اصطلاح فلبوتومی(Phlebotomy)نامیده میشود.واژه­ایکه همچون سایر اصطلاحات درآموزش پزشکی، که گاهی نیز عجیب به نظر میرسند، اغلب بامتن لاتین، جنبه بین­المللی پیدا کرده. نکته کلیدی درآموزش این اصطلاحات،آشنایــیبا سه واژه “ریشه”(root)، “پیشونــد”(prefix)و “پسونــد”(suffix)است، که در تهیه نمونه خون (Phlebotomy)باریشه”phlebo” یعنی رگ وپسوند “tomy”، به معنای شکاف یا…

آزمایش ANA

آزمایش ANA (Anti-Nuclear Antibody) آزمایشی است برای تشخیص وجود آنتی بادی در سرم خون بر علیه هسته سلول های خودی. این آنتی بادی ها بیشتر از نوعIgG هستند که توسط دستگاه ایمنی بدن، به ویژه در بیماران خودایمنی، بر علیه اجزای درون هسته سلول ها ساخته می شوند. مقدار کم ANA در یک پنجم افراد جامعه وجود دارد؛ به ویژه در…