روش انجام وسترن بلات(Western blot) (توضیح کامل تئوری و مراحل عملی)و رفع اشکالات

تکنیک بلاتینگ در این تکنیک باندهای پروتئینی از ژل به غشایی ماننده نیتروسلولز که قابلیت اتصال و تثبیت پروتئین ها را دارد، منتقل می شوند. در عمل بلاتینگ مولکول­های پروتئین از زمینه ژل خارج می شوند و در سطح غشا در همان موقعیت قرار می گیرند. از این رو به سادگی و با مقدار کمتری…

سازمان یابی ژن های TCR در ژنوم انسانی

ژن های عملکردی زنجیره های آلفا و بتای TCR که به صورت پلی پپتید بارز می شوند بطور طبیعی فقط در سلول های T حضور داشته و این ژن های TCR طی فرآیندی که بسیار مشابه بازآرایی ژن های ایمونوگلبولین می باشد از نوترکیبی سوماتیک قطعات ژنی در ژرم لاین شکل می گیرند .(شکل ۴)…

ایمنولوژی چیست؟

ایمنولوژی شاخه ای از علم پزشکی است که به مطالعه ی دستگاه ایمنی بدن می پردازد. به مجموعه ی بافت ها، سلول ها و مولکول هایی که مسئول محافظت از بدن در برابر عفونت ها و بیماری ها هستند دستگاه ایمنی گفته می شود. دستگاه ایمنی بدن ما وظیفه مبارزه با عفونت ها، همچون باکتری…