نحو انجام آزمایش میکروسکوپی نمونه های مدفوع

  معمولاً آزمایش میکروسکوپی نمونه های مدفوع متشکل از سه مرحله جداگانه شامل : تهیه گسترش مستقیم ۲- روشهای تغلیظ نمونه ۳- روشهای رنگ آمیزی دائمی می باشد   الف- تهیه گسترش مستقیم(مرطوب) گسترش مستقیم را می توان در کوتاهترین مدت و با حداقل امکانات تهیه نمود. در صورت مثبت بودن آنها از نظر وجود…