نمومه تست های انجام شده در فام

تست های درخواستی نوع نمونه مقدار اسید پالمیتیک اسید در نمونه کره میکروبی – کلی فرم آب معدنی تست های میکروبی و سموم پساب میکروبی – کلی فرم، کپک و انگل آب استخر و لوله کشی میکروبی – کلی فرم، کپک و انگل – سختی کل آب چاه شمارش میکروارگانیسم پروبیوتیک بستنی پروبیوتیک سنجش عناصر(آهن…

لیست خدمات آزمایشگاه غذا و دارو

  بسم الله الرحمن الرحیم جدول توانمندی های انجام آزمون های شیمیایی ومیکروبی توسط مؤسسه آموزشی – پژوهشی فام جهت انجام تست های مربوطه با موسسه تماس بگیرید. تلفن تماس ۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۱۸ ۰۲۱-۸۸۱۹۳۸۱۹ ۰۲۱-۸۸۵۸۷۱۶۱ آدرس: تهران  خیابان میرداماد روبروی آزمایشگاه مسعود  جنب بانک گردشگری  پلاک ۳۵۳ طبقه اول   شرح عنوان دقیق آزمون گروه بندی آزمون…