مرکز علمی کاربردی فرزانگان اندیشمند مسعود-فام

کارورزی realtime pcr

 تکنیک  Real-time PCR  کاربردهای وسیعی در تشخیص بالینی و تحقیقات دارد. در این روش میتوان یک سکانس خاص را در DNAی هدف، جستجو و شناسایی کرد و همچنین مقدار آن را در نمونه های مورد مطالعه اندازه گیری نمود. در این تکنیک نیز اصول کلی PCR حاکم است ولی نکته حائز اهمیت این است که پس از تکثیر DNA در هر سیکل، غلظت دقیق آن اندازه گیری میشود.

دوره  Real-Time PCR

سرفصل های کارگاه:
 • استخراج RNA و سنتز cDNA به صورت عملی
 • معرفی انواع پروب ها و کاربردهای آن ها در تشخیص جهش های ژنتیکی
 • اصول Real time PCR مطلق برای تشخیص میزان آلودگی به ویروس
 • انواع پروبها و کاربردهای آتها
 • اصول طراحی پرایمر و پروب
 • مقایسه روشهای نسبی (relative) و مطلق (Absolute) و کاربردهای آنها
 • انواع ژنهای رفرانس در روش نسبی
 • آماده سازی مواد و master mix
 • کار عملی با دستگاه Real-time PCR
 • کار با نرم افزار و آنالیز داده ها
 • کار با نمونه های بالینی آژمایشگاه تشخیص طبی
 • اصول Real time PCR نیمه کمی برای تشخیص تعداد کپی یک ژن در ژنوم

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *