قابل توجه دانشجویان محترم درشرف فارغ التحصیلی

دانشجویان گرامی موظفند پس از اتمام تمامی واحدهای مصوب رشته خود و دریافت تمامی نمرات، با در دست داشتن فرم تکمیل شده تسویه حساب (کارت دانشجویی و پرینت ثبت نام در کانون فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی و ارائه شماره پیگیری )، فارغ التحصیلی خود را حضوراً به امور فارغ التحصیلان  مرکز اعلام کنند، در غیر اینصورت دانشگاه مسئولیتی برای انجام مراحل فارغ التحصیلی نخواهد داشت و در صورت نیاز به مدارک فارغ التحصیلی تا  اتمام تمامی مراحل فارغ التحصیلی هیچگونه مدرکی تحویل دانشجو نخواهد شد.