بسمه تعالی

 ثبت نام وام دانشجویی

به منظور درخواست وام دانشجویی، دانشجویان می بایست در بازه زمانی هر ترم که زمان آن توسط دانشگاه جامع و سازمان صندوق رفاه دانشجویی اعلام می گردد اقدام نمایند.

 شرایط اعطاء تسهیلات

 هر دانشجو باید در بازه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت درخواست خود و ثبت نام درسامانه ir.swf.www اقدام نماید . وام شهریه برای دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته(علمی- کاربردی) به ازای هر ترم مبلغ ۱۰ میلیون ریال می باشد. دانشجویان متقاضی در طول دوره تحصیل خود و استفاده از وام دانشجویی میبایست فقط یکبار نسبت به انجام سند تعهد محضری خود اقدام نماید. (یک ضامن کافیست).