دوره جامع کارورزی وآموزش عملی علوم آزمایشگاه بالینی

در موسسه فرزانگان اندیشمند مسعود(فام)

 

 

تهران: بلوار میرداماد غربی،

روبروی آزمایشگاه مسعود ، پلاک ۳۵۳ طبقه اول

 تلفن ۸۸۱۹۳۸۱۹ و ۸۸۱۹۳۸۱۸

 

دوره جامع آموزش عملی علوم آزمایشگاه بالینی درموسسه فام ، مخصوص علاقمندان به خدمت درمراکز درمانی،  بیمارستانی و آزمایشگاههای بالینی برنامه ریزی شده که با گذراندن آن ، بتوانند درموسسات مربوطه مشغول به کارشوند . علاقمندان بعداز گذراندن موفق این دوره ، مفتخر به کسب گواهینامه رسمی خواهند شد . آنهائی که ک داوطلب شرکت درسایر دوره های  فنی تخصصی موسسه باشند ، خواهند توانست از تخفیف ۳۰درصدی شهریه بهره مند شوند .

موسسه فام به منظور تامین هرچه بیشترامکانات آموزشی برای دانشجویان و رعایت دستورالعمل های بهداشتی ، تعداد پذیرش را در حد ۸ نفر محدود نموده  است.

آموزشهای علمی دوره، با کمک اساتید دانشگاهها  و متخصصین رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی ، درموسسه فام و آزمایشگاه مسعود انجام و تمرینات عملی نیز به صورت انفرادی، توسط کارشناسان ارشد و سوپروایزرهای  مجرب در بخشهای فنی این مراکز برگزار میشود . به ترتیبی که کارآموزان بتوانند با شناخت کافی از ارزش بالینی آزمایشها و با تجربیات عملی که ازفنون اولیه آزمایشگاهی بدست میاورند ، به آسانی جذب آزمایشگاههای تشخیصی شوند .

برنامه آموزشی کارآموزان، جمعاً در ۹۰ ساعت به مدت دو ماه و نیم الی سه ماه تنظیم شده که با تاکید به جنبه های علمی و مسئولیتهای حرفه ای آن تحصیل خواهند نمود . کار آموزان دربخشهای مختلف آزمایشگاه مسعود با سیستمهای خودکار آشنا شده و روشهای کاربری و برنامه های کنترلی و کالیبراسیون آنهارا از نزدیک ، با آموخته های تجربی و دستی خود مقایسه نمایند . آنان طی این مدت ، خواهند توانست رفتار حرفه ای کارکنان دربخشهای پذیرش و جوابدهی را با بیماران و ارباب رجوع ارزیابی کرده و  با توجه به  اهمیت نقش خود درآزمایشگاه ،  اعتماد به نفس بیشتری  پیدا کنند .

 

دوره های آموزش عملی

 

 واحد  ۱      مجتمع آزمایشگاه بالینی ؟

– آزمایشگاهیان چه گسانی هستند وچه وظایفی به عهده دارند .

– آشنائی با اصطلاحات آزمایشگاهی/پزشکی و علائم اختصاری

– آشنائی با سیستمهای متریک

– آشنائی با روشهای مراقبتی درایمن سازی محیط وگریز ازخطرات فیزیکی، شیمیائی، بیولوژیکی و عفونی

– کنترل کیفیت روشهای کار و ارزیابی صحت نتایج آزمایش در تشخیص

– ابزار و سیستمهای اندازه گیری رایج

– کاربا میکروسکوپ

– اصول محاسبات آزمایشگاهی وشرایط تهیه معرفها و محلولهای آزمایشگاهی

– آموزش خونگیری (فلبوتومی) روتین و مویرگی *

 

واحد ۲      بخش هماتولوژی آزمایشگاهی

– آشنائی با بخش هماتولوژی و کنترل خطاهای کاری

– هماتوکریت و اندازه گیری آن

– هموگلوبین و اندازه گیری آن

– ابزار اولیه هماتولوژی  دستی

– شمارش گویچه های سفید(white cells) و قرمز (red cells)

– رنگهای مورد استفاده در بخش هماتولوژی

– شمارش پلاکت

– تهیه لایه خونی (smear) روی لام شیشه ای و رنگ آمیزی آن

– مرفولوژی سلولهای طبیعی خون

– شمارش تفکیکی (differential)گویچه های سفید

– ناهنجاریهای مرفولوژیکی سلولهای خون سطحی

– شمارش رتیکولوسیت

– سرعت رسوب گلبولی(sedimentation)

– کلیاتی از سیستمهای خودکار هماتولوژی

 

واحد ۳       ایمونوهماتولوژی

-آشنائی با سیستم هموستاز و کنترل خطاهای کاری

– اختلالات هموستازی

– زمان خونریزی (Bleeding Time, BT) و زمان پروترومبین (Prothrombin Time, PT)

– زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال شده(Activated Partial Thromboplastin Time APTT))

– آشنائی با ایمونوهماتولوژی و کنترل خطاهای کاری

– گروه خونی ABO و Rh

 

واحد ۴        ابخش ایمونولوژی

– آشنائی با فعالیتهای بخش ایمونولوژی وسرولوژی و ابزار و وسائل عملی کار

– آنتی ژن ، آنتی بادی و سیستم کمپلمان

– واکنشهای آنتی ژن و آنتی بادی و آزمایشهای (آگلوتیناسیون ، پرسی پیتاسیون و تیتراسیون و ….)

 

واحد۵         بخش آزمایش ادرار وسایر مایعات بدن

– آشنائی با امور بخش و کنترل خطاهای کاری

– روش جمع آوری و محافظت از نمونه ها

– آزمایشهای فیزیکی ادرار

– آزمایشهای شیمیائی ادرار

– آزمایش میکروسکوپی رسوب ادرار

– تمرین در تشخیص انواع رسوبات

 

واحد ۶       بخش بیوشیمی بالینی

– آشنائی با بخش بیوشیمی بالینی

– جمع آوری و پردازش نمونه ها برای آزمایشهای شیمیائی

– تجهیزات متداول بخش بیوشیمی بالینی

– شرح ومعرفی روشهای اندازه گیری ، براساسend point وkinetic

– آشنائی با محلولها ، تامپونها ، مواد استاندارد ،کالیبراتورها وسرم کنترلها وتهیه نمونه ای ازآنها

– آماده سازی نمونه خون ، پلاسما، سرم مورد آزمایش بیماران ،

– آشنائی و طرز کاربا انواع پی پتها و پیپتورها   (dispensers)، لوله های میکرو (micro tube)

– آشنائی با سیستمهای اندازه گیری : ترازو ، pH متر و اسپکترو فتومتر: براساس جذب ، انتشار وانعکاس نوری{مرئی ، ماوراء بنفش{(UV) تحت شرایط کنترل شده و همچنین روشهای فلورومتری ، نفلومتری و توربیدیمتری ، بر اساس ایجاد نورفلورسانس ویا انتشارنور ازماده محلول درمایع آزمایش .     – تمرین و انجام چندآزمایش پر درخواست  و استاندارد شده بصورت پانل پایه و جامع متابولیکی

 

واحد ۷       بخش میکروبیولوژی مقدماتی

– آشنائی با بخش میکروبیولوژی

– شرایط کنترل عفونت و مراقبتهای لازم از انتقال آنها

– روشهای مختلف کشت باکتریولوژیکی

– آماده سازی رنگ و رنگ آمیزی گرم(gram)

– کشت گلو وتست سریع برای تشخیص استرپتوکوک A

– کشت ادرار و شمارش کولونی

– تشخیص باکتری و آنتی بیوگرام

– آزمایش خون در مدفوع

 

صدور گواهینامه

کارآموختگان درپایان دوره پس از گذراندن آزمون های نهایی، موفق به کسب گواهینامه معتبر مورد تایید آزمایشگاه مسعود، انجمن زیست شناسی و بیوشیمی ایران و دانشگاه جامع علمی کاربردی فام می شوند که در تقویت رزومه ی کاری آنان بسیار موثر است.

 

شهریه دوره:

دوره های علوم آزمایشگاهی کوتاه مدت :  ۳ ماهه ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان

قابل پرداخت در ۳ قسط ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومانی