سیستم ایمنی در انتهای پاسخ ایمنی به حالت عادی برمی گردد که عمدتاً ناشی از مرگ نوادگان لنفوسیت های تحریک شده با آنتی ژن در اثر آپوپتوز[۱] است . آپوپتوز نوعی مرگ سلولی برنامه ریزی شده و فیزیولوژیک است که طی آن هسته سلول متراکم و قطعه قطعه شده و حباب ها و وزیکول هائی در غشاء پلاسمایی پدیدار می شوند . این فرآیند با نکروز متفاوت است زیرا نکروز نوعی مرگ سلولی است که طی آن غشاهای هسته ای و پلاسمایی پاره شده و محتویات سلولی غالباً بیرون می ریزند و سبب القا واکنش التهابی موضعی می گردد . بیشتر لنفوسیت های تحریک شده با آنتی ژن متحمل آپوپتوز می شوند . شاید به این دلیل که بقاء لنفوسیت ها وابسته به آنتی ژن و فاکتورهای رشد تولید شده توسط آنتی ژن است و با حذف آنتی ژن توسط پاسخ های ایمنی ، لنفوسیت ها از محرک های ضروری برای ادامه حیات محروم می گردند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *