تست های درخواستی نوع نمونه
مقدار اسید پالمیتیک اسید در نمونه کره
میکروبی – کلی فرم آب معدنی
تست های میکروبی و سموم پساب
میکروبی – کلی فرم، کپک و انگل آب استخر و لوله کشی
میکروبی – کلی فرم، کپک و انگل – سختی کل آب چاه
شمارش میکروارگانیسم پروبیوتیک بستنی پروبیوتیک
سنجش عناصر(آهن و سرب) آب دستگاه تصفیه، لوله کشی و چاه
میکروبی – کلی فرم، کپک و انگل آب چاه ، آب مخزن و پودر کاکائو
تعیین هویت میکروارگانسیم ها مغزی کیک
میکروبی – کلی فرم آب لوله کشی و چشمه
تستهای مواد اعتیادزا کپسول
میکروبی – کلی فرم، کپک و مخمر مغزی کیک
تعیین میزان قندهای ساکارز، گلوکز و فروکتوز عسل
سختی کل اب
تست های دوپینگ شربت
تست های میکروبی مکملهای ورزشی
سنجش میزان استانوزول پودر ورزشی
تست های دوپینگ ژل نوزوهم
تست های دوپینگ مکمل های ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

نوع نمونه نوع تست های درخواستی
آب چاه کلیفرم/انگل/کپک/نیترات/سختی کل/PH
آب چاه کلیفرم/نیترات/سختی کل
چای بررسی بیش از ۳۰۰ نوع سم
آب چاه کلیفرم/انگل/کپک
آب چاه نیترات/نیتریت
آب لوله کشی نیترات/نیتریت
آب چاه کلیفرم/انگل/کپک
آب استخر توتال کلی فرم/فکال کلی فرم/آمونیاک/سولفید/رنگ
پماد تعیین مقدارماده موثره در فرآورده/شناسایی گیاه در فرآورده/توتال کانت
کپسول تعیین مقدارماده موثره در فرآورده/شناسایی گیاه در فرآورده/توتال کانت

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *