دانشجویان گرامی؛

برای دریافت فرم های مربوط به وام دانشجویی و صندوق رفاه روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

فرم درخواست وام

فرم تعهد نامه محضری

ezafehvariziفرم 

آموزش نحوه ثبت وام شهریه تحصیلی دانشجویان در سیستم اتوماسیون فاز ۲

بازپرداخت وام

سند تعهد دانشجویی