مرکز علمی کاربردی فرزانگان اندیشمند مسعود-فام

با  پیشرفت علم ژنتیک، ژن به عنوان فاکتور اصلی در برنامه‌ریزی عملکرد سلول و به دنبال آن کنترل ویژگی‌های موجود زنده شناخته شده است. به این ترتیب تمایل برای شناخت هرچه بیشتر ژن‌ها به منظور توجیه پدیده‌های زیستی و بهبود زندگی انسان به عنوان پیچیده‌ترین موجود، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. تا حدی که در چند دهه‌ی اخیر، تکنیک های زیادی جهت شناخت هر چه بیشتر ژن استفاده شده است. این تکنیکها شامل PCR، RT-PCR، Real-Time PCR و… می باشد. در حال‌ حاضر توالی مطلوب پرایمر و غلظت مناسب آن فاکتور اصلی موفقیت‌ یا شکست‌ در یک‌ واکنش‌ تکثیری‌ است. پرایمر یک قطعه الیگونوکلئوتیدی و مکمل رشته DNA می باشد که جهت تکثیر استفاده می شود.

تیم تخصصی famscience با کمک نرم افزارهای معتبر آنلاین و آفلاین پرایمر ها پروبهای مورد نیاز شما را با بالاترین کیفیت طراحی میکند.

پرایمر  pcr

پرایمر   realtime pcr

پرایمر micro rna

پرایمر mlpa

پرایمر lamp

پرایمر multiplex pcr

پرایمر  multiplex realtime pcr

انواع پروب  taqman  – molecular beacon

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با  پیشرفت علم ژنتیک، ژن به عنوان فاکتور اصلی در برنامه‌ریزی عملکرد سلول و به دنبال آن کنترل ویژگی‌های موجود زنده شناخته شده است. به این ترتیب تمایل برای شناخت هرچه بیشتر ژن‌ها به منظور توجیه پدیده‌های زیستی و بهبود زندگی انسان به عنوان پیچیده‌ترین موجود، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. تا حدی که در چند دهه‌ی اخیر، تکنیک های زیادی جهت شناخت هر چه بیشتر ژن استفاده شده است. این تکنیکها شامل PCR، RT-PCR، Real-Time PCR و… می باشد. در حال‌ حاضر توالی مطلوب پرایمر و غلظت مناسب آن فاکتور اصلی موفقیت‌ یا شکست‌ در یک‌ واکنش‌ تکثیری‌ است. پرایمر یک قطعه الیگونوکلئوتیدی و مکمل رشته DNA می باشد که جهت تکثیر استفاده می شود.

تیم تخصصی famscience با کمک نرم افزارهای معتبر آنلاین و آفلاین پرایمر ها پروبهای مورد نیاز شما را با بالاترین کیفیت طراحی میکند.

پرایمر  pcr

پرایمر   realtime pcr

پرایمر micro rna

پرایمر mlpa

پرایمر lamp

پرایمر multiplex pcr

پرایمر  multiplex realtime pcr

انواع پروب  taqman  – molecular beacon