شورای حل اختلاف مرکز علمی کاربردی فرزانگان اندیشمند مسعود

به نقل از حوزه معاونت آموزشی، به دستور ریاست محترم دانشگاه و رئیس کمیته تجدید نظر، شورای حل اختلاف دانشگاه راه اندازی گردید.
هدف شورای حل اختلاف عبارت است از بررسی مقدماتی و تلاش برای حل مشکل یا اختلاف بین دانشجویان و اساتید در
داخل دانشگاه و ایجاد سازش در خصوص پرونده ها و گزارش های آموزشی، انضباطی و فرهنگی که توسط رئیس شورای آموزشی و انضباطی دانشگاه به شورا ارجاع می گردد.
امید است که با تشکیل شورای حل اختلاف و ارشاد دانشجویی از این پس دانشجویان بتوانند مسائل ومشکلات خود را در شورای حل اختلاف مطرح نمایند و دیگر نیازی به تشکیل کمیته انضباطی و آموزشی و صدور و اجرای رای برای دانشجویی نباشد.
بنا به تاکیدات ریاست محترم دانشگاه رویکرد این شورا اتخاذ شیوه های تربیتی و تذکر آمیز و تشویق دانشجویان به سمت الگوی انضباط مبتنی بر رویکرد اسلامی و شیوه های صحیح آموزشی می باشد.
به دانشجویان گرامی توصیه می گردد به منظور صیانت از جایگاه و منزلت رفیع دانشگاه و همچنین حفظ و کرامت دانشجویی آئین نامه پوشش در دانشگاه را که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد مطالعه نمایند و با رعایت این آئین نامه در حفظ محیط سالم دانشگاه کوشش نمایند.