شروع ثبت نام دوره  سه ماهه علوم آزمایشگاهی اردیبهشت ۹۸ آغاز شد

سر فصل دوره شامل

۱– مستند سازی آزمایشگاهی

۲- خونگیری

۳- بخش هماتولوژی آزمایشگاهی

– آشنائی با بخش هماتولوژی و کنترل خطاهای کاری

– هماتوکریت و اندازه گیری آن

– هموگلوبین و اندازه گیری آن

– ابزار اولیه هماتولوژی  دستی

– شمارش گویچه های سفید(white cells) و قرمز (red cells)

– رنگهای مورد استفاده در بخش هماتولوژی

– شمارش پلاکت

– تهیه لایه خونی (smear) روی لام شیشه ای و رنگ آمیزی آن

– مرفولوژی سلولهای طبیعی خون

– شمارش تفکیکی (differential)گویچه های سفید

– ناهنجاریهای مرفولوژیکی سلولهای خون سطحی

– شمارش رتیکولوسیت

– سرعت رسوب گلبولی(sedimentation)

– کلیاتی از سیستمهای خودکار هماتولوژی

 ۴- هموستاز و ایمونوهماتولوژی

-آشنائی با سیستم هموستاز و کنترل خطاهای کاری

– اختلالات هموستازی

– زمان خونریزی (Bleeding Time, BT) و زمان پروترومبین (Prothrombin Time, PT)

– زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال شده(Activated Partial Thromboplastin Time APTT))

– آشنائی با ایمونوهماتولوژی و کنترل خطاهای کاری

– گروه خونی ABO و Rh

۵- بخش ایمونولوژی

– آشنائی با فعالیتهای بخش ایمونولوژی وسرولوژی و ابزار و وسائل عملی کار

– آنتی ژن ، آنتی بادی و سیستم کمپلمان

– واکنشهای آنتی ژن و آنتی بادی و آزمایشهای (آگلوتیناسیون ، پرسی پیتاسیون و تیتراسیون و ….)

۶-بخش آزمایش ادرار وسایر مایعات بدن

– آشنائی با امور بخش و کنترل خطاهای کاری

– روش جمع آوری و محافظت از نمونه  ها

– آزمایشهای فیزیکی ادرار

– آزمایشهای شیمیائی ادرار

– آزمایش میکروسکوپی رسوب ادرار

– تمرین در تشخیص انواع رسوبات

۷- بخش بیوشیمی بالینی

– آشنائی با بخش بیوشیمی بالینی

– جمع آوری و پردازش نمونه ها برای آزمایشهای شیمیائی

– تجهیزات متداول بخش بیوشیمی بالینی

– شرح ومعرفی روشهای اندازه گیری ، براساسend point وkinetic

– آشنائی با محلولها ، تامپونها ، مواد استاندارد ،کالیبراتورها وسرم کنترلها وتهیه نمونه ای ازآنها

– آماده سازی نمونه خون ، پلاسما، سرم مورد آزمایش بیماران ،

– آشنائی و طرز کاربا انواع پی پتها و پیپتورها   (dispensers)، لوله های میکرو (micro tube)

– آشنائی با سیستمهای اندازه گیری : ترازو ، pH متر و اسپکترو فتومتر: براساس جذب ، انتشار وانعکاس نوری{مرئی ، ماوراء بنفش{(UV) تحت شرایط کنترل شده و همچنین روشهای فلورومتری ، نفلومتری و توربیدیمتری ، بر اساس ایجاد نورفلورسانس ویا انتشارنور ازماده محلول درمایع آزمایش .     – تمرین و انجام چندآزمایش پر درخواست  و استاندارد شده بصورت پانل پایه و جامع متابولیکی

۸- بخش میکروبیولوژی مقدماتی

– آشنائی با بخش میکروبیولوژی

– شرایط کنترل عفونت و مراقبتهای لازم از انتقال آنها

– روشهای مختلف کشت باکتریولوژیکی

– آماده سازی رنگ و رنگ آمیزی گرم(gram)

– کشت گلو وتست سریع برای تشخیص استرپتوکوک A

– کشت ادرار و شمارش کولونی

– تشخیص باکتری و آنتی بیوگرام

– آزمایش خون در مدفوع

۹- پارازیتولوژی مقدماتی

– آشنائی با بخش پارازیتولوژی

– جمع آوری پردازش  آماده سازی نمونه

– روشهای میکروسکوپی در تشخیص انگلهای روده ای

– آماده سازی و روش تشخیص انگلهای خونی

۱۰- بخش pcr

شامل pcr

الکتروفورز

صدور گواهینامه

کارآموختگان درپایان دوره ، متناسب با شرایط امتیازبندی شده به ترتیب زیر  ، موفق به کسب گواهینامه با درجات عالی ، خوب و متوسط خواهند شد

میانگین دوامتحان میان دوره ای در هر بخش  ۳۵%

امتحان نهائی عمومی                             ۴۰%

انظباط کاری و حضوروغیاب                    ۲۵%

شهریه دوره:

دوره های علوم آزمایشگاهی :  ۳ ماهه ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *