خونگیری با لوله­های خلأ

۱)برخورد مناسب با بیمار

 

۲)بررسی شرایط و آماده سازی بیمار

 

۳) شست و شوی دست­ها

 

۴) بستن تورنیکه

در حالی که لبه زیری را محکم می­کشید، روی X را با انگشتان شست و اشاره یک دست نگه­دارید و با دست دیگر، لبه رویی را از بالا روی X تا کرده و به زیر آن وارد کنید و بکشید(D). لبه­های آن نباید با محل سوزن تماس داشته باشد(E).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: استفاده نامناسب از تورنیکه علاوه بر ناراحتی بیمار، می­تواند به غلظت خون، همولیز و بروز لکه­های قرمز رنگ۱[۲]شود:

 

 

۵) انتخاب موضع

A)2) و به خوبی زیر فشار سوزن، در جا و بی­حرکت می­ماند.

انتخاب بوده و تعیین جای آن به دلیل عدم ثبات، ممکن است مشـکل

باشد. در عین حال وریدی است که اغلب در افراد چاق، بیش­تــر قابــل

لمسو استفاده می­باشد.

کمی محکم در مجاور سرخرگ بازویی قــرار گرفتـه است، بـه طــوری

که با عمیق شدن سوزن، امکان برخورد با آن زیاد می­شود.

گیرد که بیش­تر نیازمند سوزن کوچک پروانه­ای است، ایـن روش کندتر

و با احتمال بروز همولیز همراه خواهد بود.

 

۶) لمس رگ 

ورید را با انگشت اشاره و میانی به نرمی و با فشار کم به صورت مــوازی و

عمودی حرکت داده و عمق و جهت آن را لمس نمایید. رگ زیر انگشتان با

B)2) حالت اسفنجی بالا و پایین شده و در جا ثابت می­گردد.

بیشتر، قابل تفکیک می­باشد. مشکل یافتن ورید را می­توان با ماساژ نــرم

بازو و مشت کردن دست بیمار یا با قرار دادن حوله خیس ولرم در مـوضع

خون­گیری برطرف نمود. فلبوتومیست تازه کار باید بعد از تعیین مـوقعیت

رگ، تورنیکه را باز کند.

C

تصویر شماره ۲

۷) آماده سازی وسایل کار 

نزدیکی سوزن نگه­دارید.

 

 

تصویر شماره ۳ (ابزار لازم خونگیری)

۸) نظافت موضع خون­گیری

بدین ترتیب از سوزش موضع در ورود سوزن و احتمال همــولیز خون

جلوگیری خواهدشد.

نیاز به لمس مجدد باشد، کار ضدعفونی را قبل از سـوزن زدن تکــرار

نمایید.

تصویر شماره ۴

۹) بستن مجدد تورنیکه 

 

۱۰) کنترل سلامت سوزن 

سرپوش سوزن را بردارید و آن را از نظر سلامت نوک و ساقه بررسی کنید. (شکل ۲)

 

۱۱) ورود سوزن به رگ 

مجموعه هولدر و لوله را با دست راست، با زاویه ۱۵ تا ۳۰ درجه به پوست، نگاه­دارید.

بهترین راه، قرار دادن انگشت شست در بالا و انگشت اشاره نزدیک به جلوی “هولدر” و حفظ بدنه با سایر انگشتان است (تصویر شماره ۵).

جلو بردن زیاد انگشتان موجب بازتر شدن زاویه سوزن می­شود که خوب نیست.

را تا اندازه­ای پایین نگه­دارید، بطوری که از برگشت خون از لوله به

درون سوزن جلوگیـــری شود. به ایــن ترتیب از آلـــودگی لولـه

بعدی با مواد و هم­چنین ورود مواد به جریان خون ممانعت خواهد

شد.

 

 

تصویر شماره ۵

۱۲) اولین لوله خونی 

با اطمینان از این که لبه برجسته هولدر، محکم در دست شما

است، آن را در عقب نگاه­دارید تا از فرو رفتن بیش­تر سوزن به

رگ جلوگیری شود (تصویر شماره ۶).

 

 

 

 

تصویر شماره ۶

۱۳) گشودن تورنیکه 

جریان خون به درون لوله، آن را باز کنید.

این ترتیب از بروز هماتوم در زیر پوست که ناشی از جمع شــدن

خون است، جلوگیری می­شود.

 

۱۴) اولین خون­گیری در لوله­ها 

 

سرعت با چند حرکت آرام بالا و پایین کنید، تا بــه خوبی مخلوط شود.

لوله بعدی را وارد هولدر نمایید و مطمئن شوید که زاویه ورودی سـوزن

در رگ ثابت مانده باشد. به ترتیب اول با شست خود به انتهای لــــوله

فشار وارد کنید.(تصویر شماره ۷).

 

 

 

تصویر شماره ۷

۱۵) آمادگی در بیرون کشیدن سوزن از رگ

کنید، تا از دهانه آن خون به بیــرون تـــراوش نکنـد.

(تصویر شماره ۸).

 

۱۶)خروج سوزن از رگ 

خارج کنید.

 

تصویر شماره ۸

روی موضع قرار دهید (تصویر شماره ۹). از فشار آوردن به مــــوضع،

قبل از خروج سوزن پرهیز نمایید. دست بیمار باید مستقیم و یا کمـی

نیمه بسته باشد و نباید روی موضع تا خورده شود.

بیماران تحت داروهای ضد انعقاد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه است.

 

۱۷) دفع سوزن و پسماندهای تیز و برنده

مخصوص انداخته شوند. به این ترتیب خطـــر ضربه  دیدن از آن­هــا،

کم خواهدشد. حجم سطل بهتر است از ۴/۳ حجم تجاوز نکند. چـون تصویر شماره ۹

و تخلیه آن نیز خطرناک می­باشد، سطل­ها باید بصورت یک­بار مصرف

در اختیار سازمان­های بهداشتی شهر قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره ۱۰

۱۸) نصب برچسب بر روی لوله­ها 

برچسب باید حاوی نام بیمار، شماره پرونده آزمایشگاه، تاریــخ و زمان

جمع­آوری نمونه باشد. نام و یا شناسه فلبوتومیست نیز باید روی آن

حک شود.

ممکن است با گرفتن خــون بیمار دیــگری در آن منجر به اتفاقات

ناهنجار و خطرناک گردد.

تصویر شماره ۱۰

۱۹) بیمار را دوستانه و محترمانه بدرقه نمائید

 

۲۰) تحویل نمونه به بخش 

۱٫Radial                                                   ۲٫ Hemoconcentration3.Formed elements

  1. Hemolysis 5. Petechial
  2. Median Cubical vein

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *