شامل ۴ جلسه ی ۴ ساعته

-آموزش کامل تکنیک PCR و انواع آن 

-آموزش کامل تکنیک های استخراج اسیدهای نوکلئیک (DNA و RNA)

-آموزش کامل طراحی پرایمر

-آموزش بیوانفورماتیک

شهریه ی دوره: ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ تومان