[ad_1]

اکنون که با مراحل تقسیم میتوز و میوز آشنا شده ایم، در این مقاله به بررسی تفاوت های این دو نوع تقسیم می پردازیم.

بدیهی است که برای درک آنچه در این مقاله بیان می کنیم می بایست پیش زمینه لازم را با مطالعه مقالات “تقسیم میتوز به زبان ساده” و تقسیم میوز به زبان ساده ” به دست آورید.

تفاوت تقسیم میتوز و میوز:

  1. اولین تفاوت تقسیم میتوز و میوز در همانند سازی سانتریول هاست.

در تقسیم میتوز، سانتریول ها یک بار تنها در مرحله اینترفاز همانند سازی می کنند در حالی که این روند در تقسیم میوز طی دو مرحله رخ می دهد.

در تقسیم میوز همانند سازی سانتریول ها یک بار قبل از شروع تقسیم میوز ۱ و یک بار بین دو مرحله میوز ۱و ۲ صورت می گیرد.

به عبارت دیگر می توان گفت، همانند سازی سانتریول ها در تقسیم میتوز تنها در یک سلول رخ می دهد اما در تقسیم میوز در سه سلول اتفاق می افتد! یک سلول مادر که وارد تقسیم میوز شده است و دو سلول حاصل از تقسیم میوز ۱ که وارد  مرحله میوز ۲ می شوند.

  1. تفاوت تقسیم میتوز و میوز در مرحله پروفاز:

تفاوت عمده این دو نوع تقسیم در مرحله پروفاز در تشکیل تتراد خلاصه می شود.

هر گاه کروموزوم های همتا از طول در کنار هم قرار بگیرند، ساختاری ۴ کروماتیدی با دو سانترومر می سازند که تتراد نامیده می شود.

در پروفاز میوز ۱  تتراد تشکیل می شود در حالی که در پروفاز میتوز چنین ساختاری نداریم.

         ۴٫ تفاوت تقسیم میتوز و میوز در مرحله متافاز:

تفاوت این دو نوع تقسیم در مرحله متافاز در نحوه قرار گیری کروموزوم ها در استوای سلول خلاصه می شود.

در متافاز میتوز، کروموزوم های مضاعف در ناحیه استوای سلول قرار می گیرند در حالی که در متافاز میوز ۱، این تتراد ها هستند که در این ناحیه قرار می گیرند.

          ۵٫ تفاوت تقسیم میتوز و میوز در مرحله آنافاز:

مرحله آنافاز به جداسازی کروموزوم ها اختصاص دارد.

با این تفاوت که در آنافاز تقسیم میتوز، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند اما در آنافاز میوز ۱، کروموزوم های همتا مضاعف جدا می شوند.

            ۶٫ تفاوت تقسیم میتوز و میوز در مرحله تلوفاز:

تلوفاز آخرین مرحله هر دو نوع تقسیم است.

پس از پایان مرحله تلوفاز میتوز، آنچه به دست می آید دو سلول شبیه به هم با عدد کروموزومی یکسان است و کروموزم ها مجددا به رشته های دراز و باریک کروماتینی تبدیل می شوند اما در تلوفاز تقسیم میوز ۱، هر هسته دچار کاهش عدد کروموزومی می شود در حالی که همچنان کروموزوم ها مضاعف هستند.

               ۷٫ تفاوت تقسیم میتوز و میوز در محصول 

با تقسیم میتوز دو سلول با محتوای کروموزومی مشابه حاصل می شود در حالی که محصول تقسیم میوز، ۴ سلول است که تنوع ژنتیکی دارند.

 

تفاوت تقسیم میتوز و میوز

۱ ۰

[ad_2]
Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *