نقش عمده انجام آزمایش خون درمدفوع جهت غربالگری ((Screening زخمهای دستــگاه گوارش می باشد.

دربررسی های انجام شده درامریکا (۶-۲)% افراد دارای آزمایش مثبت بوده اند،که ازاین تعداددر (۱۰-۵)%موارد،بیماری کارسینوماودر(۴۰-۲۰) % موارد،بیماری آدنوما تشخیص داده شده است.کانسرکولورکتال شایعترین کانسردرامریکا بوده وبیشترین علت مرگ ومیرراتشکیل می دهد،بنابراین تشخیص کانسرولورکتال درمراحل اولیه با انجام تستهای غربالگری ، سبب کاهش میزان مرگ و میر می گردد.

روشهای تشخیصی موجود، دفع خون به میزان ۲۰ میلی لیتر در روز راسنجش می کند.میزان دفع روزانه خون در مدفوع به طور طبیعی کمتر از ۲ میلی لیتر در روز ویا۲ میلی گرم هموگلوبین در گرم مدفوع است.در ۵۰% موارد کانسرهای کولون، خون به مقدار کافی دفع گردیده ودر نتیجه آزمایش مثبت می گردد.

توصیه های لازم جهت انجام آزمایش :

قبل از انجام آزمایش بایدبه مدت ۳ روز ازمصرف مقادیر زیاد اسید اسکوربیک، آهن خوراکی، آسپرین و داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی خودداری نمود.نبایدگوشت قرمزونیز میوه وسبزیجاتی که دارای کاتالاز و پراکسیدازهستند، مصرف کرد.همچنین باید تمام نمونه ها رادر مدت ۴ روز جمع آوری نمود.

روش تهیه معرف میر:

۱تا۲ گرم پودرفنل فتالئین رابا۲۰ گرم سود یا پتاس ، در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل می نماییم.سپس ۱۰ تا ۲۰ گرم پودر روی به آن اضافه می کنیم . رنگ این محلول ارغوانی می باشدکه به دلیل واکنش بین سودویا پتاس با فنل فتالئین است.سپس این محلول را آنقدر می جوشانیم تا اینکه پودر روی که خاصیت احیا کنندگی دارد، موجب بی رنگ شدن محلول گردد.

حجم محلول را به ۱۰۰میلی لیتر رسانیده وآن را از کاغذ صافی رد می کنیم تا پودرروی اضافی جدا گردد.سپس مقدار کمی پودر روی نرم به آن اضافه نموده ومحلول را در شیشه قهوه ای ودر یخچال نگهداری می کنیم.معمولاً این محلول به مدت سه ماه پایدار می باشد.

روش انجام آزمایش:

مقدار کمی مدفوع را درلوله آزمایش ریخته وآن را درمقداری آب مقطر حل می کنیم.

۳ قطره اسید استیک ۸/۴ % به آن اضافه می نماییم.

۵ قطره معرف فوق را به آن اضافه نموده ومخلوط می کنیم.

۳ قطره آب اکسیژنه ۱% به محلول اضافه می کنیم.درصورت مثبت بودن آزمایش، رنگ قرمزایجادمی گرددونتیجه را براساس شدت رنگ از +۱ تا +۴ گزارش می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *