طی مطالعات انجام گرفته بر روی بیماران مولتیپل اسکلروزیس که انواع مختلفی از داروی اینترفرون بتا دریافت می نمودند انجام گردید، این نتیجه بدست آمد که در تعداد زیادی از بیماران (بیش از ۳۰%) آنتی بادی های متصل شونده به اینتر فرون بتا (BAb) تولید می شود که در بعضی از آنها منجر به تولید آنتی بادی های خنثی کننده (NAb) نیز می شود.

این آنتی بادی ها می توانند اثرات درمانی اینترفرون بتا را خنثی نموده و دارو را بلا اثر نمایند. حاصل این پژوهش دو مقاله علمی بوده است که مؤید پژوهش های دیگر نیز که در خارج از کشور انجام شده است می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *