بیماری های نقص ایمنی

در نتیجه ی ناتوانی در عملکرد و یا عدم وجود عناصری از سیستم ایمنی شامل لنفوسیت ها، فاگوسیت ها و یا اجزای سیستم کمپلمان (Complement system) ایجاد می شود.

این بیماری ها شامل نقص ایمنی اولیه و نقص ایمنی ثانویه می باشد.

بیماری های نقص ایمنی اولیه

این بیماری ممکن است در اثر نقص در B- cell یا پاسخ های هومورال، یا نقص در T- cell و پاسخ های سلولی، نقص در سیستم کمپلمان (Complement system) ، نقص در سیستم فاگوسیتوز، ترکیبی از نقص در چند سیستم می باشد.

بیماری های نقص ایمنی ثانویه

این بیماری ممکن است به دلیل ابتلا به یکی از دلایل زیر ایجاد شود:

  • استفاده از دارو و یا استروئید ها
  • نقص در تغذیه و فقدان تغذیه مناسب
  • در برخی از موارد به دلیل چاقی فرد
  • نقص ایمنی و بروز بیماری ایدز

علت ابتلا به بیماری های نقص ایمنی اولیه

بیماری های نقص ایمنی اولیه ناشی از نقص ذاتی در سلول ها و یا اجزای ایمنی و عملکرد آن ها است.

برای طور مثال پنومونی های مکرر ناشی از باکتری های خارج سلولی، نشان دهنده ی کمبود آنتی بادی ها است.

عفونت های قارچی عود کننده ممکن است ناشی از کمبود لنفوسیت باشد.

علت ابتلا به بیماری های نقص ایمنی ثانویه

بیماری های نقص ثانویه ممکن است به دلیل استفاده از برخی از دارو ها، مانند استروئید ها، سیکلوفسفامید و سیکلومین و راپامایسین باشند. که هم عملکرد سلول های B و T را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

همچنین عفونت های ویروسی منجر به نقص ایمنی ثانویه شوند.

برخی از این بیماری ها مانند ویروس ایدز که به طور خاص سلول های T helper cell  را تحت ثاثیر قرار می دهد و موجب مهار پاسخ های ایمنی سلولی  و همچنین باعث ایجاد عفونت های فرصت طلب و سرطان ها می شود و به طور کلی سلامت انسان ها را به خطر می اندازد.

اثر سوءتغذیه بر روی بروز بیماری های نقص ثانویه

سوء تغذیه می تواند باعث ایجاد بیماری های نقص ایمنی ثانویه شود. برای مثال کمبود پروتئین انرژی، عملکرد پاسخ ایمنی سلولی ها و فاگوسیت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین وضعیتی میکروارگانسیم ها وارد بدن می شوند ولی توانایی سلول های فاگوسیت برای حذف آن ها با مشکل رو به رو است. سوءتغذیه همچنین ممکن است ناشی از سرطان، سوختگی، بیماری های مادرزادی بیماری های کلیوی و صدمات متعدد و عفونت های مزمن باشد.

آ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *