برای دربافت تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی فام روی لینک زیر کلیک کنید:

تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰

انتخاب واحد تابستان
✅✅✅✅قابل توجه دانشجویان کاردانی✅✅✅✅
دروس گروه عمومی و مهارت مشترک و کارورزی ارائه در ترم تابستان ۱۴۰۰ شامل دروس زیر است:
اندیشه اسلامی ۱- اخلاق اسلامی- فارسی- تربیت بدنی- اخلاق حرفه ای- کارآفرینی- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات- کارورزی۱- کارورزی ۲
▪️از گروه معارف اسلامی فقط یک عنوان درسی می توانید انتخاب واحد نمایید.
▫️محدودیت تعداد درس در گروه مهارت مشترک وجود ندارد.
▪️دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک در تابستان فاقد آزمون متمرکز است.
▫️تعداد جلسات کلاسی در تابستان ۶ جلسه و به صورت فشرده و با ساعاتی بیشتر برگزار می گردد.
▪️تعداد واحد انتخابی در ترم تابستان ۶ واحد است مگر اینکه دانشجو با اخذ ۸ واحد در ترم تابستان فارغ التحصیل گردد. (به شرط اینکه هیچ واحد دیگری برای انتخاب واحد و یا معرفی به استاد نداشته باشند.)
🌟در طول دوره کاردانی می بایست ۴ واحد درسی کارورزی۱ و کارورزی۲ گذرانده شود.
▫️کارورزی۱: توصیه بر این است که در تابستان انتخاب واحد شود. ضمناً دانشجویان ورودی ۹۹۲ می توانند در تابستان انتخاب نمایند؛ ممکن است در ترم مهر ۱۴۰۰ درس کارورزی۱ ارائه نگردد.

▪️کارورزی ۲ فقط برای دانشجویانی در تابستان قابل ارایه می باشد که علاوه بر ثبت نمره کارورزی۱ در سامانه دارای شرایط زیر باشد:

🔸در تابستان فارغ التحصیل شود.

🔸در مهر ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شود.

⚠️به غیر از دو شرط فوق امکان اخذ کارورزی ۲ در تابستان وجود ندارد.

⚠️ضمناً در ترم مهر به دلیل محدودیت مدرس ، تعداد خیلی محدودی گروه کارورزی۲ ارائه می گردد.
💥💥💥💥💥نمونه اخذ واحد در تابستان :💥💥💥💥💥💥
کارورزی+یک درس گروه معارف ۲ واحدی+یک درس مهارت مشترک =۶ واحد
۴ واحد  درس عمومی+۲ واحد درس مهارت مشترک =۶ واحد
۴  واحد مهارت مشترک+۱درس عمومی ۲ واحدی=۶ واحد
۶  واحد درس مهارت مشترک انتخاب واحد شود.
▪️انتخاب واحد ترم تابستان ۲۲ الی ۲۵ تیر می باشد.
▫️شروع کلاسهای ترم تابستان از ۲۶ تیرماه می باشد.
▪️پایان کلاسهای ترم تابستان ۵ شهریورماه می باشد.
▫️امتحانات از ۶ شهریور الی ۱۲ شهریور می باشد.
📍با توجه به کندی و مشکل پرداخت شهریه در تاریخ انتخاب واحد ، از هم اکنون نسبت به پرداخت شهریه ترم تابستان اقدام نمایید.
دروس مهارت مشترک که می بایست در دوره دو ساله  کاردانی در هر رشته گذارنده شود شامل  ۴ درس به شرح ذیل می باشد:
✅✅✅✅قابل توجه دانشجویان کارشناسی✅✅✅✅
دروس گروه عمومی و مهارت مشترک و کارورزی ارائه در ترم تابستان ۱۴۰۰ شامل دروس زیر است:
مدیریت کسب و کار و بهره وری- انسان در اسلام- کارورزی ۱
▪️از گروه معارف اسلامی فقط یک عنوان درسی می توانید انتخاب واحد نمایید.
▫️محدودیت تعداد درس در گروه مهارت مشترک وجود ندارد.
▪️دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک در تابستان فاقد آزمون متمرکز است.
▫️تعداد جلسات کلاسی در تابستان ۶ جلسه و به صورت فشرده و با ساعاتی بیشتر برگزار می گردد.
▪️تعداد واحد انتخابی در ترم تابستان ۶ واحد است مگر اینکه دانشجو با اخذ ۸ واحد در ترم تابستان فارغ التحصیل گردد. (به شرط اینکه هیچ واحد دیگری برای انتخاب واحد و یا معرفی به استاد نداشته باشند.)
🌟در طول دوره کاردانی می بایست ۴ واحد درسی کارورزی۱ و کارورزی۲ گذرانده شود.
▫️کارورزی۱: توصیه بر این است که در تابستان انتخاب واحد شود. ضمناً دانشجویان ورودی ۹۹۲ می توانند در تابستان انتخاب نمایند زیرا ممکن است در ترم مهر ۱۴۰۰ درس کارورزی۱ ارائه نگردد.
▪️کارورزی ۲ فقط برای دانشجویانی در تابستان قابل ارایه می باشد که علاوه بر ثبت نمره کارورزی۱ در سامانه دارای شرایط زیر باشد:
🔸در تابستان فارغ التحصیل شود.
🔸در مهر ۱۴۰۰ فارغ التحصیل شود.
⚠️به غیر از دو شرط فوق امکان اخذ کارورزی ۲ در تابستان وجود ندارد.
⚠️ضمناً در ترم مهر به دلیل محدودیت مدرس ، تعداد خیلی محدودی گروه کارورزی۲ ارائه می گردد.
💥💥💥💥💥 نمونه اخذ واحد در تابستان :💥💥💥💥💥💥
کارورزی+یک درس گروه معارف ۲ واحدی+یک درس مهارت مشترک =۶ واحد
۱ واحد درس عمومی+۲ واحد درس مهارت مشترک+۲ واحد گروه معارف اسلامی=۵ واحد
۴ واحد مهارت مشترک+۱درس عمومی ۲ واحدی= ۶ واحد
۶  واحد درس مهارت مشترک  انتخاب واحد شود.
۳ واحد پروژه+۲ واحد کارورزی+ورزش=۶
۲ واحد پروژه+۲ واحد کارورزی+یک درس گروه معارف یا مهارت مشترک=۶
۴ واحد درس جبرانی+کارورزی=۶
۲ واحد جبرانی + یک درس مهارت مشترک یا گروه معارف+کارورزی=۶

▪️انتخاب واحد ترم تابستان ۲۲ الی ۲۵ تیر می باشد.

▫️شروع کلاسهای ترم تابستان از ۲۶ تیرماه می باشد.

▪️پایان کلاسهای ترم تابستان ۵ شهریورماه می باشد.

▫️امتحانات از ۶ شهریور الی ۱۲ شهریور می باشد.

📍با توجه به کندی و مشکل پرداخت شهریه در تاریخ انتخاب واحد ، از هم اکنون نسبت به پرداخت شهریه ترم تابستان اقدام نمایید.
💢💢💢دروس مهارت مشترک که می بایست در دوره دو ساله کارشناسی در هر رشته گذرانده شود شامل ۳ درس به شرح ذیل می باشد:
دوره ی مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی: اصول و فنون مذاکره، مدیریت کسب و کار و بهره وری، تحلیل هزینه و منفعت (مجموعاً ۶ واحد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *