نقش MHC در سیستم ایمنی بدن عبارتست از :

در مورد ارتباط بیماری ها  با مولکول های MHC خاص نمی توان بدرستی اظهار نظر کرد اما به نظر می رسد که بسیاری از این بیماری ها  دارای علت ایمونولوژیک با احتمال منشاء اتوایمنی و دخالت ویروس ها  باشد .

بررسی های بالینی و مطالعات اپیدمیولوژیک و جمعیت شناسی نشان دهنده ارتباط ویژه ای بین برخی بیماری ها  و آنتی ژن هایHLA خاص می باشد . گرچه هنوز ماهیت این ارتباط مشخص نشده ولی بطور کلی این طور تصور می شود که بروز برخی بیماری ها  با زمینه ژنتیکی خاصی ارتباط دارد ( تابلوی ۱۷). بیماری ها یی که با ژن های HLA در ارتباطند چندین خصوصیت مشترک دارند .

برای مشخص کردن ارتباط HLA با بیماری ها  از مطالعات خانوادگی و مطالعات جمعیتی استفاده می شود . در مطالعات  جمعیتی می توان بین بروز یک ژن HLA و یک بیماری خاص ارتباط آماری پیدا کرد ولی نمی توان این  ارتباط را به عنوان دلیل محکمی بر وابستگی ژنتیکی بین یک ژن مستعد کننده به بیماری و یک ژن شاخص HLA در نظر گرفت . چون وجود ارتباط آماری بین HLA و بیماری خاص لزوماً دلیل وابستگی بین ژن HLA و ژن مستعد کننده بیماری نمی باشد ، ولی در مطالعات خانوادگی ارتباط بین یک ژن مستعد کننده به بیماری و یک شاخص HLA معنی دار است و می تواند نشان دهنده استعداد بیشتری برای ابتلاء به بیماری باشد . از آنجایی که انجام مطالعه بر روی یک جمعیت راحت تر است اکثر اطلاعات بر روی ارتباط HLA و بیماری ها  از مطالعات جمعیتی بدست آمده است .

در این رابطه می توان به فراوانی بالای HLA-B27 در افراد مبتلا به اسپوندیلیت آنکلیوزان ، HLA-DR3 ، HLA-DR4 در دیابت وابسته به انسولین (IDDM) و فراوانی HLA-DR4 در مبتلایان به آرتریت روماتوئید اشاره کرد . برعکس گاهی بین یک HLA خاص و بیماری مشخص یک ارتباط منفی مشاهده می شود ، بدین معنی که در افرادی که واجد آن HLA خاص هستند موارد بروز بیماری نسبت به افراد کنترل کاهش معنی داری نشان می دهد ، مثلاً می توان به ارتباط HLA-DR2  با بیماری IDDM اشاره نمود زیرا میزان بروز این بیماری در افرادی که دارای این HLA هستند کاهش چشمگیری نشان می دهد ( شکل ۹: ارتباط HLA با برخی بیماریها در سفید پوستان ) .

اکثریت بیماری ها  با آنتی ژن های کلاس دو مرتبط هستند و این ارتباط به علت نقش مولکول های کلاس دو در عرضه قطعات پپتیدی پردازش شده به لنفوسیت های Th می باشد. اغلب همه آنتی ژن های کُد شده توسط لوکوس های HLA با یکی از بیماری ها ی انسانی در ارتباط است ولی در برخی حالات یک بیماری می تواند با آنتی ژن هایی که توسط دو لوکوس مختلف HLA کد می شوند نیز در ارتباط باشد .

تاکنون در مورد توجیه ارتباط مثبت آنتی ژن های HLA با بیماری ها ی مختلف فرضیه های متفاوتی بیان شده است . از جمله این نظریه ها عبارتند از :

در این بیماری آنتی ژن های HLA-II بر سطح سلول های تیروئیدی ظاهر شده و باعث بروز پاسخ علیه رسپتور هورمون TSH می شوند . در نتیجه آنتی بادی ضد رسپتور تولید و با تأثیر بر روی سلول ، نقش هورمون را بازی کرده و بواسطه تحریک مداوم باعث پرکاری عضو و بروز بیماری می گردد . محققین توانسته اند بین HLA-DR3 و این بیماری ارتباط معنی داری نشان دهند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *